*Integrale lichaamsmassage therapie; is een natuurlijke geneeswijze waar met behulp van verschillende behandelvormen zoals shiatsu, energetisch en reflexzone, het lichaam de kans krijgt zichzelf te genezen. Door deze therapie worden lichaam en geest in beweging gebracht, zodat de balans hersteld kan worden.
De behandeling laat je contact maken met je lichaam. Een klacht is indirect een signaal om aandacht te hebben voor onszelf. Spanningen en emoties kunnen vrij komen. Deze kunnen duidelijkheid geven wat er in je leven speelt, waardoor de balans weg is. De massage kan ook pijnvermindering geven. Energie kan weer gaan stromen.

Door vragen en antwoorden kun je nieuwe inzichten verkrijgen tijdens de behandeling. Het kan duidelijkheid en inspiratie geven om de draad weer op te pakken en goed voor jezelf te zorgen.

Het is mijn streven om de zelfstandigheid van de cliënt te bevorderen, niet naar de afhankelijkheid van een ander voor het oplossen van problemen.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. Dit zijn: 

 

All truth passes through three stages.

First, it is ridiculed

Second, it is violently opposed

Third, it is accepted as being self-evident.

~Arthur Schopenhauer~